خلاصه داستان بازی عصرپادشاهان 1

قرن ها سال پیش از این مردم سرزمین asre padeshahan در کمال امنیت و آرامش، در شهرها و روستاهای خود مشغول زندگی بودند، کارهای روزمره آنان شامل تجارت، کسب و کار،  ساختمان سازی، کشاورزی و آموزش و پرورش کودکان و تربیت شجاعان سرزمینشان بود.

Centuries ago the people of our country, in complete security and peace, the cities and their villages were busy life, their daily activities, including trade, business, construction, agriculture, education and upbringing of children and the Brave lands.

متاسفانه خبر تاسف‌باری مردم سرزمین را به وحشت انداخت؛ اقوام وحشی و شیطانی به نام گینگیزها، آرامش همه را بر هم ریخته و بر مرزهای این سرزمین پهناور هجوم آورده بودند.

Unfortunately, the unfortunate territory's horrified relatives called Gyngyz·ha wild and evil, chaos and peace all over the vast land borders had been invasions.

خبر خوب دیگری اما همزمان به گوش می رسید؛ پادشاهان و دولت های کشورهای همسایه با یکدیگر به رایزنی و مشورت پرداخته و به این نتیجه رسیدند که باید با یکدیگر هم پیمان و متحد شوند و با ایجاد لشکرهای بزرگ و متحد برای مقابله با اقوام گینگیز حرکت نمایند.

در میان جاسوسان خودی خبرهایی آوردند که حاکی از آن بود که بهترین راه شکست گینگیزها، تسخیر  و تصاحب کتیبه افسانه ای آنهاست. بنابراین گروهی از قهرمانان ملل متحد با انجام تمریناتی سخت و سنگین خود را برای تسخیر کتیبه جاودان آماده می کردند..

So a group of United Nations Championship with a hard and heavy exercises were ready to conquer the immortal inscription.

لینک ثبت نام در بازی

/ 1 نظر / 31 بازدید
mss

مطلب خوبیست