شوالیه

1328347377knight.jpg
شوالیه ها نیروهای قدرتمند در تهاجم و دفاع هستند و ارزش زیادی در نبردها خواهند داشت. این نوع سرباز در اصطبل سواره نظام آموزش می یاد. البته باید ابتدا اصطبل سواره نظام را به سطح ۱۰ برسانید و سپس دانش تربیت شوالیه را در آکادمی تحقیق نمایید.

میزان قدرت هجومی این نوع سرباز نسبت به بقیه سریازان بیشتر بوده و برای تربیت آن منابع زیادی مورد نیاز می باشد.

برای افزایش قدرت هجومی و دفاعی شوالیه، باید در آکادمی سطوح هجومی و دفاعی آن را افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت هجومی و دفاعی و نحوه افزایش آنها بخش "آکادمی" را مطالعه نمایید.
/ 0 نظر / 13 بازدید