کماندار

کماندار یک یگان سبک و چالاک سواره نظام می باشد. با توجه به داشتن اسب های تیزرو و جنگ افزاری سبک نیرویی دفاعی با سرعت بالا به حساب می آید و به دلیل توان حمل غنایم زیاد در غارت، نیروی محبوب و کارآمد برای غارتگران به حساب می آید. برای تربیت کماندار باید ابتدا اصطبل سواره نظام را بسازید و در آکادمی دانش تربیت کماندار را تحقیق نمایید.

برای افزایش قدرت هجومی و دفاعی کماندار، باید در آکادمی سطوح هجومی و دفاعی آن را افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت هجومی و دفاعی و نحوه افزایش آنها بخش "آکادمی" را مطالعه نمایید.

/ 0 نظر / 10 بازدید