در عصر پادشاهان حمله بهتر است یا دفاع؟

اگر شما از بازیکنان تراوین بوده اید همیشه متوجه شده اید که برنده شخص مهاجم است.

اما در عصر پادشاهان در شرایط برابر همیشه برنده مدافع خواهد بود.پس بهتر است در عصر پادشاهان  بیشتر به فکر نیروهای دفاعی خود باشید تا حمله ای.کسی که ارتشی دفاعی خوبی دارد برنده خواهد بود.

اگر شما بازیکنی با استراتژی بازی دفاعی هستید شما باید نیزه دار و کمان دارد زیاد بسازید تا از قدرت دفاعی خود سود ببرید و دیوار خود را به سطح 20 برسانید.

اگر شما استراتژی حمله ای دارید سعی کنید نژاد صنعت گر را انتخاب نمایید تا با افزایش تولیدات آهن به ساخت ارتش هجومی بپردازید.

اهمیت جاسوس و جاسوسی کردن را در پست های بعدی توضیح خواهم داد.

جهت ثبت نام  در عصر پادشاهان و ساخت امپراطوری  قدرتمند خود اینجا کلیک نمایید.

/ 0 نظر / 12 بازدید