قانون پوشینگ چیست؟قوانین عصر پادشاهان چه طور است؟

 

توضیح داشتن چند حساب برای اشخاص بی اطلاع از این قانون:استفاده بیش از یک حساب توسط یک فرد و هر گونه ارتباط ما بین حسابها در یک کلاس آی پی به این معنا که هر شخصی فقط حق دارد با یک حساب بازی کند نه بیشتر و حق هیچ انجام هیچ کدام از شرایط زیر را بین خود و شخص هم آی پی خود نخواهد داشت.

  • تجارت
  • خرید و فروش محصولات از طریق مسیر های حمل و نقل و بازار .
  • حمله و دفاع از شهرها
  • حملات مشترک
 • II. حساب مشترک
  • هر حساب باید توسط یک بازیکن در هر زمان بازی شود، تنها استثنا جانشینی حساب می باشد.

  جانشینی حساب مجاز است اگر :

  جانشینی حساب به بازیکنی که جانشین می شود این اجازه را می دهد که از حساب آن در شرایط زیر مراقبت کند:
 • قبل از جانشینی حساب گیم اپراتور باید مطلع گردد یا از طریق تیکت و یا از طریق IRC.
 • هنگام جانشینی حساب هیچ حرکتی از سربازان اجازه داده نمی شود مگر حمله ای که باعث هجوم و شکست آن حساب گردد اتفاق بیافتد، که در این مورد می توانی سربازانت را با گسترش دادن یا انتقال به شهری که متعلق به حساب جانشین شده است، نجات دهی و تو نمی توانی از حملاتی که در جایی که مجبور هستی سربازانت را به خاطر آنها حرکت دهی جلوگیری کنی.
 • یک حساب حداکثر تا 10 روز متوالی در ماه می تواند جانشین شود (درجایی که زمان بیشتری لازم باشد باید گیم اپراتور اجازۀ آن را بدهد).
 • زمان جانشینی با ورود شخص اصلی تمام می شود.
 • هیچ حسابی در مدت 3 هفتۀ اول دنیای جدید (جهان ها) نمی تواند جانشینی را انجام دهد.

  شخص جانشین می تواند، هنگامی که جانشینی حساب را انجام می دهد و در مدت زمان جانشینی:
 • خرج کردن منابع ساختمانی برای توسعه ساختمانها یا انجام تحقیقات.
 • سربازانی که توسط حملات وارده تهدید می شوند را فقط با گسترش یا مأموریت حمل و نقل به یکی از شهرهای حساب خودی نجات بده.
 • یک حساب را به حالت تعطیلات بردن.

  جانشین نمی تواند:
 • حمل و نقل منابع، نه بین شهرهایی که در آنها جانشینی حساب انجام شده، نه در هیچ شهر دیگری صورت نگرفته است.
 • منابع دفاعی و سربازان را بفرست.
 • جانشینی حساب یعنی اگر در 7 روز گذشته مراقب شخص دیگری بودی.
 • جانشینی حسابی که در 7 روز گذشته قبلاً جانشینی شده.
 • خروج حساب از حالت تعطیلات.
 • تغییر / حذف مشخصات حساب

III. مبادلۀ حساب

 • مبادله و تعویض حساب با یک عبارت، باید به کمک گیم اپراتور انجام شود.

  در صورتیکه بازیکنان آدرس ایمیل خود را بعد از مبادلۀ جهان یا بخشیدن حسابهای مجانی تغییر ندهند هیچ شکایتی در این موارد بررسی نمی گردد. توجه داشته باشید که شکایاتی مورد بررسی قرار می گیرند که از آدرس ایمیل ثابت و همیشگی صاحب حساب داده شده بیایند.

  هنگامیکه یکبار صاحب یک حساب داده شده عوض می شود، 28 روز باید سپری شود تا بتوان مجدداً صاحب آنرا عوض کرد. بعد از اینکه یک صاحب جدید حساب داده شده را بگیرد، باید آدرس ایمیل فعال را در ظرف 12 ساعت بعد از تعویض صاحبان، تغییر دهد.

IV. بشینگ

 • اجازه نداری به شهرهای یک بازیکن بیش از 6 بار در مدت زمان 24 ساعت حمله کنی.

  فقط هنگامیکه یکی از هم پیمانان تو با دیگر هم پیمانت در جنگ باشد قانون بشینگ اجازه داده می شود. جنگ باید در انجمن مربوطه ir.Ikariam.com اطلاع داده شود، و باید با قوانین مخصوص انجمن مطابقت داشته باشد.

  توجه: سربازان مهاجمی که کاملاً از بین رفته اند از قانون بشینگ تبعیت نمی کنند.

V. پوشینگ

 • هیچ حساب بازیکنی حق سوء استفاده از (منابع) فردی با حساب بازیکنی پایین تر را ندارد.

  این را شامل می شود ولی به آن محدود نمی شود:
 • منابع از یک بازیکن با رتبۀ پایین تر به بازیکن با رتبۀ بالاتر فرستاده می شود بدون اینکه چیزی در مقابل آن دریافت شود.
 • "قرض هایی" که در مدت 48 ساعت بر گردانده نمی شوند.
 • تجارتهایی که در آنها بازیکن با امتیاز بالاتر منابع را ظرف 48 ساعت بر نمی گرداند.
 • تجارتهایی که نرخ مبادله در آنها اختلاف بسیار زیادی با نرخ عادی و متعارف در دنیای بازی دارند صورت می گیرند و در آنها بازیکنی که رتبۀ بالاتری دارد از آن سوء استفاده می کند.

  یادداشتها:
 • اخاذی کردن از بازیکنانی که دارای رتبۀ پایین تری هستند ممنوع می باشد، مگر اینکه این امر از قبل به تأیید گیم اپراتور رسیده باشد.
 • اگر بطور غیر منتظره از بازیکنی با امتیاز پایین تر منابعی را دریافت کردی، نمی توانی آنها را نگه داری. سریعاً با گیم اپراتور تماس بگیر و منابع را به شهر آن بازیکنی که آنها را برای تو فرستاده است برگردان.
 • بعد از اینکه توقیف به خاطر پوشینگ به پایان رسید، تو باید منابع را به بازیکنی که آنها را برای تو فرستاده است پس بدهی.

  کمک اقتصادى:
  مأموریتهای کمک های اقتصادى باید قبل از اجراء توسط گیم اپراتورها تأیید شوند. این مزایا فقط بعد از انجام شرایط کمک های اقتصادى پرداخت می گردند. توجه: چنانچه شما از چندین حساب برای مبادلات ، کمک نظامی ، فروش در بازار با خود یا دیگران استفاده کنید و این برای تیم مشخص گردد حساب اصلی و الباقی حساب ها به عنوان کارگر یا ورکر برای همیشه بسته خواهند شد و هیچ عذری به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد!

VI. سوء استفاده از اشکال

 • سوء استفاده از اشکال یا عمداً گزارش نکردن آن کاملاً ممنوع است.

VII. اسکریپت

 • استفاده از برنامه ای که واسط بازیکن و بازی باشد ممنوع است. و نیز اگر از راه دیگری اطلاعات اتوماتیکی برای گروهی از بازیکنان به وجود آید تا از آنها با قصد و نیت بد برعلیه بازیکنان دیگر استفاده نمایند ممنوع است.

  این را شامل می شود ولی محدود به این نیست:
 • رباتها
 • ماکرو
 • پایگاه داده های اتوماتیک جزیره و شهر

  توجه: تنها استثناء دربارۀ برنامه هایی وجود دارد که صراحتاً از طرف گیم فورج تأیید شده باشند.

VIII. پروکسی ها

 • بازیکنانی که می خواهند از موبایل خود استفاده کنند باید قبلاً به گیم اپراتور اطلاع دهند.

IX. سوء استفاده از قوانین و کاربردهای آنها

 • هر گونه تلاش در به دست آوردن سود غیر عادلانه از تصمیم اعضاء تیم بازی ممنوع است.

  این را شامل می شود ولی محدود به این نیست:
 • برای رفتن به حالت تعطیلات پیغام های غیر انگلیسی فرستاده شده است.
 • گزارش دادن پیغامهایی که قانونی را نقض نمی کنند یا به نقض قانونی اشاره نمی کنند.
 • جعل هویت و ادعای اینکه یکی از کارمندان است، با و یا بدون اینکه قصد منافع شخصی داشته باشد.

X. خطرات زندگی واقعی

 • قصد آزار و آسیب رساندن به شخص دیگر ( برای مثال کاربر، اعضای تیم یا افراد وابسته به گیم فورج ) در بازی، انجمن و همچنین کانال IRC شدیداً ممنوع است.

XI. اسپم

 • هر عملی که باعث مسدود کردن و بستن بررسی بازیکن شود ممنوع است.

  این در میان موارد دیگر بکار برده می شود:
 • اسپم از طریق پیغامهای داخل بازی
 • آگهی های تجاری برای بازی ها و یا موضوعات دیگر

XII. محتوی

 • محتوای علیه مقدسات جمهوری اسلامی ایران ، محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی ، محتوای علیه امنیت وآسایش عمومی ، محتوای علیه مقامات ونهادهای دولتی و عمومی ، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود و یا هر چیزی که با وضعیت غیر قابل قبول باعث اهانت و آزردن شخصی گردد شدیداً ممنوع است. استانداردها در محیط بازی برای مطابقت با عقاید اخلاقی کاربران توسط تیم بازی تنظیم می گردند. محتویات می توانند سانسور شوند و افراد به صورت موقت یا دائمی بسته به محتوای استفاده شده تنبیه یا مورد پیگرد قانونی قرار گیرند؛ در مورد این مسئله هیچ شکایتی پذیرفته نمی شود و همیشه آخرین حرف را تیم ناظران بازی می زند.

XIII. زبان

 • سازندۀ بازی حق محروم کردن بازیکنانی که بیرون از کشور سازنده هستند را دارد و یا افرادی که نمی توانند زبان ملی آن کشور را صحبت کنند. این شامل این موارد می شود ولی محدود به آنها نیست: بازی، انجمن و IRC chat-rooms.

  یادآوری مخصوص راجع به:
 • پیغام های شخصی داخل بازی، صفحات اتحاد داخل بازی، در خواست اتحاد داخل بازی و بخشنامه های داخل بازی.
 • حساب بازیکنی را انتخاب نمایی که بخش پشتیبانی بازی به صورت موقت یا دائم آنرا ببندد. این شامل هر دو گروه ار حسابها می شود، حسابهایی که ممکن است از موارد بالا پیروی نکرده باشند یا موارد را رعایت کرده باشند.
 • در این زمان در نظر داشته باش که عملکرد تو ممکن است باعث بسته شدن حسابت از کل انجمن و سرویس های آن به صورت موقت یا دائم گردد.
 • ضوابط و شرایط مانند قوانین مهم هستند، لطفاً آنها را هم بخوان.

منبع:راهنمای ایکاریم

/ 0 نظر / 82 بازدید