10 نفر برتر اتحاد های سرور 12 عصر پادشاهان

 

مهاجمین

مدافعین

غارت کنندگان
# اتحاد امتیاز 1 M A V A R A 229331251 2 D R A G O N . A Z 195176436 3 غرب وحشی 99218876 4 پیشتازان AVESTA 62753609 5 ایـران بـهشـت زمـیـن 57960427 6 LORDS CLUB 55583791 7 M A V A R A 2 48566419 8 *شاهزادگان* 46353854 9 D R . Y O O H A N 39016419 10 *D R A G O N . A Z* 30767686

پیشرفت کنندگان

/ 0 نظر / 24 بازدید