خلاصه داستان بازی عصرپادشاهان قسمت دوم

گفتیم که جاسوسان این سرزمین خبر آورده بودند که سپاهیان گینگیزها گنجینه هایی را همراه دارند که بسیار ارزشمندند.

لذا گروهی از قهرمانان را برای تصاحب  این غنایم به سوی آنان اعزام نمودند.

حس همکاری و روابط دوستانه، جای نبردها و غارت ها را گرفت.

زیرا برای رسیدن به هدف نهایی حکومت ها مجبورند از تخصص سایرین نیز بهره برداری کنند و کارها را به صورت گروهی انجام دهند.

در این مدت صدها کشور قدرتمند تشکیل شده و این کشورها  با مقاومت در برابر حمله های گینگیزها، کم کم به سمت شهرهایی که توسط گینگیزها تسخیر شده بودند، حرکت و آن شهرها را تسخیر می کردند.

بازی عصر پادشاهان داستانی بسیار جذاب و اسرارآمیز است که شما را در حین بازی با اتفاقات بسیار جالبی مواجه می نماید.

کلید طلایی، صندوقچه های گنج، کتیبه جاودان، شهرهای افسانه ای گینگیزها و . . . تنها بخشی از داستان اسرارآمیز asre padeshahan هستند و این شما هستید که باید در مسیر این بازی به اسرار نهفته آن پی ببرید.

/ 0 نظر / 35 بازدید