نیروهای متخصص بازی عصرپادشاهان

1356760249expert_fa.jpg
نیروهای تخصصی در نسخه گرافیکی فلات ایران

1356760539en_expert.jpg
نیروهای تخصصی در نسخه گرافیکی قرون وسطای اروپا
در زمان فعال شدن اکانت، شما 5 تخصص را مشاهده می کنید که می توانید با انتخاب هر کدام از این تخصص ها اکانت را فعال نمایید
 این تخصص ها عبارتند از :

 1-  معمار
 2-  آهنگر
 3-  نجار
 4-  کشاورز
 5- منجم 
نکته 1: امکان تغییر نوع تخصص اکانت بعد از ثبت نام وجود ندارد.

نکته 2: شما در ساختمان شهرداری تنها می توانید نیروی متخصص که از نوع اکانت شما می باشد را تربیت نمایید و سایر انواع نیروهای متخصص را می توانید یا از طریق بازار تهیه نمایید و یا از سایر بازیکنان توسط لشکرکشی از نوع غارت اسیر نمایید.

نکته 3: نیروهای متخصص به صورت خودکار هیچ فعالیتی انجام نمی دهند، شما باید با تسخیر آبادی های گینیگیزها، نیروهای متخصص خود را جهت افزایش میزان تولید منابع شهرهایتان به آبادی ها اعزام نمایید.

جهت عضویت و ساخت نیروهای متخصص کلیک نمایید

منبع:سایت راهنما

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید